Kiến thức - Kinh nghiệm

HOME

Hiệu suất máy nén khí

Hiệu suất thể tích là tỷ lệ giữa thể tích không khí thực tế của máy nén với thể tích không khí lý thuyết, được biểu thị bằng phần trăm.

1. Hiệu suất nén là tỷ lệ giữa công suất thực cần thiết để nén một lượng khí nhất định với công suất lý thuyết. Công suất lý thuyết có thể được tính toán theo điều kiện làm việc đẳng nhiệt hoặc điều kiện làm việc đoạn nhiệt. Hiệu quả nén tương ứng có thể được xác định và biểu thị bằng phần trăm. Đối với máy nén chạy bằng hơi nước hoặc động cơ đốt trong, hiệu suất cơ học đề cập đến tỷ lệ mã lực làm việc được chỉ định của máy nén với mã lực phanh trên trục. Trong trường hợp máy nén điều khiển bằng động cơ, hiệu suất cơ học đề cập đến tỷ lệ công suất chỉ định trong xi lanh nén với công suất trục của máy nén. Thể hiện dưới dạng phần trăm.

2. Hiệu quả chung

Hiệu quả tổng thể là tổng của hiệu suất nén và hiệu suất cơ học của máy nén khí. Công suất trục máy nén (công suất hãm) bao gồm: công nén khí - công chỉ thị, công ma sát Ni

Hiệu suất cơ học ηm = --------

không

Tính sơ bộ: Nad = 1.634PjVm(k/k-1) [ε(k-1/k)-1] Kw

Động cơ N = trục N / truyền η, truyền η (dây đai: 0,92 ~ 0,98, bánh răng: 0,97 ~ 0,99)