Kiến thức - Kinh nghiệm

HOME

Cách chọn máy nén khí

Máy nén khí là một loại máy đặc biệt dùng để tăng áp suất của khí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vận chuyển và tăng năng lượng áp suất của khí để đáp ứng nhu cầu của quá trình sản xuất hoặc thiết bị điện.

Nếu bạn muốn xây dựng một hệ thống máy nén khí mới hoặc nâng cấp máy nén khí cũ thì phải chú ý chọn model máy nén khí phù hợp, nên chọn máy nén tiên tiến tiết kiệm năng lượng, các chỉ tiêu hoạt động phải đáp ứng yêu cầu sử dụng. Các nguyên tắc lựa chọn như sau:

(1) Tìm hiểu tính năng, phạm vi sử dụng, các thông số chính và điều kiện vận hành cần thiết của các sản phẩm máy nén khí, xem chúng có thể đáp ứng các yêu cầu về điều kiện vận hành hay không.

(2) Để đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy trong các điều kiện mà quy trình sản xuất yêu cầu, việc lựa chọn phải dựa trên các điều kiện hoạt động thường xuyên chứ không nên dựa trên các điều kiện tối đa.

(3) Các thiết bị phụ trợ hỗ trợ máy nén như bộ đệm, bộ làm mát khí, bộ tách dầu, v.v. phải phù hợp với máy chủ và đáp ứng các yêu cầu của quá trình sử dụng.

(4) Xét lợi ích tiết kiệm điện, thời gian thu hồi vốn đầu tư là:

Thời gian thu hồi vốn đầu tư = p1-p0/p2 <1/2-2/3 Vòng đời máy nén

P1-Chi phí quy đổi khi mua sản phẩm máy nén tiết kiệm năng lượng (mới)

P0-Giá trị quy đổi của chi phí tái chế sau khi loại bỏ máy nén cũ

P2-Giá trị quy đổi của lợi ích tiết kiệm điện hàng năm