Kiến thức - Kinh nghiệm

HOME

Tại sao nhớt máy nén khí chuyển sang màu đen

Cơ chế phân rã oxy hóa của dầu bôi trơn máy nén khí

1. Oxy hóa: Dầu bôi trơn máy nén khí phản ứng với không khí, oxit nitơ và sunfua ở nhiệt độ cao và xúc tác kim loại để tạo ra rượu, aldehyde, ketone, axit và các chất không hòa tan chứa oxy

2. Phân hủy: Hydrocacbon mạch dài phân hủy thành hydrocacbon phân tử nhỏ và khí ở nhiệt độ cao.

Dầu bôi trơn máy nén khí bị hỏng ở nhiệt độ cao:

1. Mạt sắt bên trong máy

2. Không khí hít vào có hạt

3. Ô nhiễm môi trường xung quanh (hóa chất…)


Nguyên nhân khiến dầu bôi trơn máy nén khí chuyển sang màu đen:

1. Nhiệt phụ gia

2. Rửa sạch gốc hoặc than cốc được tạo ra trong quá trình làm việc

3. Quá nhiều chất phân tán

4. Tiền gửi carbon

5. Suy thoái

6. Pha trộn tạp chất

7. Máy bị mài mòn quá mức và có phoi kim loại lọt vào