Kiến thức - Kinh nghiệm

HOME

Trị số bảo vệ an toàn đối với thiết bị điện lạnh được quy định như thế nào?

Sổ tay hướng dẫn sản phẩm dành cho thiết bị làm lạnh chứa các giá trị bảo vệ an toàn.

(1) Bảo vệ chống lại nhiệt độ phun dầu cao: 65 °C (tắt máy).

(2) Bảo vệ tắt máy khi áp suất hút thấp: -0,03Mpa; giá trị này có thể sửa đổi được.

(3) Bảo vệ chống lại áp suất khí thải cao: 1,57Mpa (dừng)

(4) Bảo vệ chống chênh lệch áp suất lọc dầu: 0,1Mpa (dừng).

Bảo vệ quá tải động cơ chính (số năm) (giá trị bảo vệ theo yêu cầu của động cơ phù hợp).

(6) Chênh lệch áp suất dầu và áp suất khí thải bảo vệ thấp: 0,1Mpa (dừng)

(7) Chống quá tải cho bơm dầu (giá trị bảo vệ theo yêu cầu của động cơ phù hợp).

(8) Bảo vệ chống nhiệt độ nước thấp cho thiết bị làm lạnh, thiết bị ngâm nước muối và thiết bị glycol, cũng như bảo vệ chống cắt nước cho thiết bị bay hơi và thiết bị ngưng tụ.

(9) Các van an toàn của bình ngưng, bình chứa chất lỏng, bình tách dầu và thu dầu có áp suất mở là 1,85 Mpa; các van an toàn cho thiết bị bay hơi toàn bộ chất lỏng, thiết bị tách khí-lỏng, bình chứa chất lỏng tuần hoàn áp suất thấp, bộ làm mát trung gian và bộ tiết kiệm có áp suất mở là 1,25 Mpa.