Sản phẩm

HOME

Máy nén lạnh LG QVS325PAA 2.0HP 18,800BTU

Công suất lạnh50Hz/220~240V
BTU/h19,200/19,300
Điện áp5,627/5,656
Nhiệt độ bay hơiHBP 0℃ to +13℃
Công suất điện1,778/1,856
Dòng điện đề59.0 Ampe
Dòng điện chạy8.8/8.7 Ampe
Loại nhớt4GSI or NM56
Dung lượng nhớt 700 cc
Trọng lượng122,3kg
Đường hút12.8 ID
Đường đẩy9.7 ID
Tụ đềKhông
Tụ chạy55MFD/400VAC

Mô tả