Sản phẩm

HOME

Máy nén lạnh LG QP442PED 3.0HP 26000BTU

Công suất lạnh50Hz/220~240V
BTU/h26,000/26,100
Điện áp7,620/7,649
Nhiệt độ bay hơiHBP 0℃ to +13℃
Công suất điện2,454/2,592
Dòng điện đề67.0 Ampe
Dòng điện chạy11.6/12.1 Ampe
Loại nhớt4GSI or NM56
Dung lượng nhớt 700 cc
Trọng lượng21.3kg
Đường hút16.0 ID
Đường đẩy9.7 ID
Tụ đềKhông
Tụ chạy60MFD/400VAC

Mô tả