Cách 1: 

  • Ở phần” Nhập sản phẩm cần tìm tại đây” bạn nhập sản phẩm cân tìm.

  • Sau khi hiển thị kết quả sản phẩm tương tự như bên dưới, hãy chọn một sản phẩm bạn đang cần.

  • Sau đó thông tin cụ thể về sản phẩm sẽ được hiển thị.


 

Cách 2: 

Bạn có thể chọn phần “DANH MỤC SẢN PHẨM" ở bên trái của trang web. Tại đây bạn có thể chọn bất kỳ sản phẩm nào cần tham khảo. Chúng sẽ hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của sản phẩm.

Cách 3: 

  • Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm tại phần bên phải của Website.

          

  • Sau đó bạn sẽ nhập sản phẩm cần tìm kiếm vào khung bên dưới và chọn “ Tìm kiếm" để Website hiển thị kết quả.