• Tại trang chủ, bạn chọn vào phần “ Đăng ký".

  • Sau đó nhập thông tin tài khoản như: Họ và tên, Địa chỉ E-Mail, Điện thoại.

  • Tiếp theo bạn đặt mật khẩu cho tài khoản của mình.

  • Tại phần Thư thông báo, bạn có thể đăng ký nhận thông báo khi chúng tôi có những ưu đãi hoặc sản phẩm mới phù hợp với bạn. 

Cuối cùng bạn chọn vào phần “ Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản" và chọn “ TIẾP TỤC" để hoàn thành phần đăng ký tài khoản.