Cách 1:

Tại phần “ Gửi yêu cầu hỗ trợ" của Website bạn có thể thực hiện các bước sau để gửi yêu cầu

Bước 1: Chọn vấn đề cần hỗ trợ

Bước 2: Điền thông tin cần thiết vào mẫu có sẵn

Bước 3: Gửi yêu cầu hỗ trợ

Cách 2:

Bạn có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline của Mianmi: 1800-9002