Công ty cổ phần Mianmi cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và chỉ sử dụng để phục vụ cho quy trình mua hàng và quyền lợi của khách hàng.

Thông tin Website sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin như: Họ tên, số điện thoại, Email, địa chỉ.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Hỗ trợ khách hàng trong việc mua hàng, thanh toán, giao hàng và các quyền lợi khác cho khách hàng.

 • Hỗ trợ các vấn đề phát sinh sau mua hàng.

 • Liên lạc với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 • Thông báo về các ưu đãi và sản phẩm mới đến khách hàng.

 • Đo lường hiệu quả nhằm cải thiện dịch vụ một cách tốt hơn.

 • Trường hợp có yêu cầu của pháp luật Mianmi có trách nhiệm cung cấp thông tin của khách hàng để hỗ trợ cho việc điều tra. Ngoài ra không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

 1. Phương thức bảo vệ

Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng những công cụ hỗ trợ an ninh, ngăn chặn sửa chữa và thu thập thông tin trái phép.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình làm việc của chúng tôi cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ từ khách hàng.

 1. Cam kết bảo mật

 • Chúng tôi cam kết rằng các thông tin cá nhân được quý khách cung cấp trong quá trình mua hàng sẽ được bảo vệ một cách an toàn và bảo mật.

 • Không sử dụng cho mục đích cá nhân, trao đổi, mua bán thông tin.

 • Bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng về các hoạt động mua hàng và hoá đơn.